Utrzymanie ruchu 

Realizujemy usługi kompleksowego utrzymania ruchu obejmujące działania prewencyjne jak i korygujące. Prewencyjne utrzymanie ruchu eliminuje ryzyko awarii a także gwarantuje wymaganą sprawność maszyn i urządzeń. Korygujące utrzymanie ruchu jest natomiast natychmiastową reakcją w sytuacjach awaryjnych, polega na usunięciu skutków awarii i przywróceniu sprawności maszyny lub urządzenia w jak najkrótszym czasie. Firma Energy-Tech zapewnia swoim Klientom zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego a tym samym redukcje braków i przestojów.

W ramach usługi oferujemy:

  • Przeglądy okresowe maszyn i urządzeń
  • Bieżące i planowe naprawy
  • Natychmiastowe usuwanie awarii
  • Zapewnienie Klientom niezbędnych części zamiennych
  • Wymiana zużytych części i podzespołów
  • Regeneracja uszkodzonych części

Urządzenia i maszyny znajdujące się wewnątrz hali produkcyjnej stanowią jej najważniejszy element, który umożliwia jej działanie. Wszelakie awarie mogą być bardzo dotkliwe w skutkach. Powodują bowiem przestoje w pracy przedsiębiorstwa, a w efekcie straty. Celem istnienia każdego przedsiębiorstwa jest przynoszenie jak największych zysków, dlatego istotne jest unikanie przestojów. Chcąc to osiągnąć, należy zadbać o to, by zminimalizować ryzyko wszelkich awarii.

Jak tego dokonać? Kluczem będą oczywiście działania prewencyjne i korygujące. Dzięki nim możliwe będzie ciągłe utrzymanie maszyn w należytym stanie, zapobiegając ich niszczeniu i w porę wymieniając zużywające się elementy eksploatacyjne. Takie podejście pozwoli zminimalizować ryzyko awarii oraz przestojów. Ważne jest jednak, by zadanie zostało powierzone doświadczonym, wykwalifikowanym specjalistom. W tym celu warto skontaktować się z nami. Nasi pracownicy przeprowadzają przeglądy okresowe maszyn i urządzeń, bieżące naprawy, zapewniają części zamienne lub przeprowadzają regenerację uszkodzonych elementów maszyn.