Utrzymanie ruchu 

Realizujemy usługi kompleksowego utrzymania ruchu obejmujące działania prewencyjne jak i korygujące. Prewencyjne utrzymanie ruchu eliminuje ryzyko awarii a także gwarantuje wymaganą sprawność maszyn i urządzeń. Korygujące utrzymanie ruchu jest natomiast natychmiastową reakcją w sytuacjach awaryjnych, polega na usunięciu skutków awarii i przywróceniu sprawności maszyny lub urządzenia w jak najkrótszym czasie. Firma Energy-Tech zapewnia swoim Klientom zachowanie ciągłości procesu produkcyjnego a tym samym redukcje braków i przestojów.

W ramach usługi oferujemy:

  • Przeglądy okresowe maszyn i urządzeń
  • Bieżące i planowe naprawy
  • Natychmiastowe usuwanie awarii
  • Zapewnienie Klientom niezbędnych części zamiennych
  • Wymiana zużytych części i podzespołów
  • Regeneracja uszkodzonych części