Produkcja i prefabrykacja konstrukcji stalowych

Wykonujemy konstrukcje stalowe od etapu projektowania poprzez prefabrykacje elementów konstrukcyjnych, aż po montaż w miejscu przeznaczenia przy użyciu wyłącznie atestowanych materiałów z wysokiej jakość stali.  Aby podnosić poziom naszych usług prowadzimy ciągłe działania w kierunku rozwijania naszych umiejętności a także rozszerzania posiadanych uprawnień dzięki czemu nasze konstrukcje stalowe spełniają najbardziej rygorystyczne normy dostosowane do oczekiwań klienta.

Rodzaje wykonywanych konstrukcji to:

  • Estakady
  • Podesty i platformy obsługowe
  • Schody przemysłowe
  • Bariery i balustrady
  • Konstrukcje wsporcze
  • Przemysłowe konstrukcje nośne
  • Wibratory
  • Zsypy