Usługi spawalnicze

Świadczymy kompleksowe naprawy urządzeń podlegających pod ustawę o Dozorze Technicznym. Specjalizujemy się w spawaniu urządzeń i rur ciśnieniowych, stali trudnospawalnych i trudnościeralnych. Jako firma uprawiona przez jednostkę notyfikującą UDT realizujemy złącza spawane, zgodnie z przygotowaną i uzgodnioną przez nas dokumentacją techniczną.

Stosowane przez nas metody to:

  • spawanie łukowe elektrodą otuloną MMA (111)
  • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą topliwą – MIG (131)
  • spawanie łukowe w osłoni gazu aktywnego elektrodą topliwą – MAG (135)
  • spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym (136)
  • spawanie łukowe w osłonie gazu obojętnego elektrodą wolframową – TIG (141)